Interprétariat

Mise à jour : 12 septembre 2019

  

Réseau d’interprétariat et de traduction

Au cours de l’élaboration du projet, un besoin de traduction et d’interprétariat urgent a été constaté justifié par une demande bien plus forte que l’offre. Afin d’agir plus rapidement sur ce domaine d’interprétariat, une enquête se réalise afin de connaître les modalités d’interventions des interprètes auxiliaires et sociaux. L’enquête examine également la possibilité de développer un réseau transfrontalier d’interprètes non assermentés afin de couvrir un large éventail de langues de contact dans la zone transfrontalière. La recherche est dirigée par l’ “agentschap integratie en inburgering”.

Contact :

Lies Van Poecke

Coordinateur de recherche

Agentschap integratie en inburgering

lies.vanpoucke@integratie-inburgering.be

Netwerk met stakeholders actief rond vertalen/tolken

Bij de uitwerking van het project werd vastgesteld dat de nood aan mondelinge en schriftelijke vertaling prangend is. In die mate zelfs dat de vraag het aanbod overschrijft. Om sneller te kunnen handelen, wordt onderzocht wanneer en in welke omstandigheden eventueel een beroep kan worden gedaan op sociaal tolken of hulptolken. Hierbij wordt tevens gekeken naar de mogelijkheid om een grensoverschrijdend netwerk aan niet-beëdigde tolken te ontwikkelen om een ruimer aanbod aan contacttalen te dekken in het grensgebied. Het onderzoek wordt geleid door het Agentschap Integratie en Inburgering.

Contact:

Lies Van Poecke
Coördinator onderzoek
Agentschap Integratie en Inburgering
lies.vanpoucke@integratie-inburgering.be

Avec le soutien du Fonds européen de développement régional / Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling